1 LITER AVLØPSRENS NOVIPRO

NOVIPro

NRF-nummer: 9805427

Ukjent lagerstatus

126 kr

Pluss frakt

Beskrivelse

NOVIPro Avløpsrens, 1 literEkstra kraftig, hurtigvirkende avløpsåpner med svovelsyre NOVIPro Avløpsrens løser raskt opp hår, vaskekluter, bind, såperester, fettavleiringer i avløpsledninger og sluk. Omdanner fett til flytende væske. Meget effektiv avløpsrens som tar det meste. Inneholder blant annet svovelsyre. Avløpsrens tåler -15 °C. Skal ikke benyttes på blanke metaller. Bruk påkrevet personlig verneutstyr. HMS og sikkerhet Varselord: Fare Faresetning: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Faresetning: H290 Kan være etsende for metaller

Hovedspesifikasjoner

NRF-nummer
9805427